DIVADELNÍ DÍLNA

Divadelní dílna je určená pro dětské i dospělé účastníky, kteří zábavnou
formou získají základní divadelní dovednosti a znalosti. Vyzkoušejí si
hereckou práci s textem, rétoriku i pohyb po jevišti.


Divadelní dílna je vhodná pro kulturní i školská zařízení, střediska volného
času, domy dětí a mládeže, dětské tábory....


Délka workshopu od 45 minut až po několikadenní seminář. Seminář
je ukončen divadelním večerem, kde vystoupí účastníci semináře.


Cena: Dle dohody s pořadatelem


Kontakt

Šimon Pečenka

+420 775 315 389
+420 704 155 246