REFERENCE A OHLASY ...

Zde najdete reakce  základních škol a ostatních zařízení, kde se uskutečnil program " 15. schodů prevence".

 

15 schodů prevence

Dne 1. 11. 2011 navštívila naší školu agentura Šimona Pečenky za účelem preventivního programu s názvem "15 schodů prevence". Projekt je zaměřen na všeobecnou prevenci kriminality na základních školách pro žáky prvních až devátých tříd.Týká se především problematiky krádeží ve školních prostorách i jinde, „taktiky“ chování dětí ve styku s cizími lidmi, dotýká se rodinných problémů a různých forem zneužívání nezletilých, popřípadě týrání dětí i zvířat. Dále se zabývá problematikou strachu z vysvědčení, šikanou, vandalismem, výtržnictvím, neúctou ke starším lidem a podobnými věcmi. Projekt měl formu soutěže, kdy proti sobě soupeřily dvě sedmičlenná družstva složená z žáků 6. - 9. tříd.

Úkolem každého družstva bylo získat co nejvíce bodů a zajistit si tak postup do krajského kola.
V soutěžním klání muselo každé družstvo splnit co nejlépe 4 praktické úkoly týkající se prevence.
Přes počáteční ostych a nedostatečné vědomosti v oblasti zdravovědy se obě družstva zhostily svého úkolu s grácií a za velké podpory diváků-ostatních žáků 2. stupně odvedly úctyhodný výkon.Z řad žáků se na tento program objevil velice pozitivní ohlas, takže nezbývá nic jiného než doporučit všem a popřát mnoho úspěchů do krajského kola.

                                    Mgr. Gabriela Paskerová
školní metodik prevence

 

15 schodů prevence
V letošním roce se naše škola zapojila do celostátního projektu 15 schodů prevence. Program je zaměřen na prevenci sociálně-patologických jevů, především na prevenci internetové kriminality, šikany, stolkingu,…Formou soutěžního programu jsou žákům podávány nové informace v oblasti prevence a žáci si i prakticky ověřují, jak jejich dosavadní znalosti a zkušenosti lze uplatnit v praxi. Program probíhá ve všech krajích pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje a hejtmana Moravskoslezského kraje.

V úterý 11. října jsme zdolali prvních pět schodů. Nejprve se v tělocvičně sešli žáci prvního stupně a poté i žáci druhého stupně. Na úvod lektoři položili žákům pár, zdálo by se, obyčejných otázek týkajících se jejich prázdnin, trávení volného času, času stráveného u počítače. Z těchto otázek pak vyplynulo, jak se bude program ubírat dál. K velkému překvapení i mezi našimi žáky se na obou stupních přihlásilo několik žáků k tomu, že se na internetu seznamují, aniž v podstatě vědí s kým, dokonce se někteří i už s protějškem viděli. Naštěstí to dopadlo zatím dobře. Poté jim dva lektoři sehráli modelovou situaci, jak to vypadá, když dítě surfuje po internetových seznamkách a seznamuje se s neznámým člověkem. I když byla modelová situace pojata humorně, často až v některých situacích mrazilo při domýšlení toho, co se vůbec může z takové „nevinné“ činnosti stát. Pak následovala soutěžní část. Proti sobě se postavila dvě družstva a plnila praktické úkoly ze zdravovědy, jak přivolat pomoc, jak se zachovat v různých nebezpečných situacích. Na závěr vyplňovali soutěžící test, kde vlastně odpovídali na otázky, jejichž odpovědi během programu zazněly. Z každého stupně vzešlo jedno vítězné družstvo, které bude na jaře příštího roku reprezentovat školu v krajském kole v Ostravě a zdolávat tak dalších pět schodů. A těch posledních pět pak čeká na vítěze krajských kol, kteří postoupí do celorepublikového finále.                               ZŠ JAK Fulnek

 

V pátek 16. září se v tělocvičně školy uskutečnil projekt "15 schodů prevence", který je soutěžně-vzdělávacím programem pro žáky základních škol a konal se pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje. Tento pořad formou výkladu a soutěží dodal žákům nové informace v oblasti prevence, prověřil jejich znalosti z tohoto oboru, a to včetně praktických znalostí. Žáci byli poutavou formou seznámeni s všeobecnými tématy prevence sociálně-patologických jevů (internetové kriminality, šikany, stolkingu, …). Proti sobě soutěžila vždy družstva jednotlivých tříd a formou praktických úkolů i otázek, ale také za pomoci diváků plnila prevenční úkoly. Tím získal program na zajímavosti a žáci si v podstatě ani neuvědomovali, že získávají nové informace. Vítězný tým navíc postoupil do krajského finále, které se uskuteční v březnu příštího roku v Ústí nad Labem.

Eduard Urbánek, 9. tř.                ZŠ Kadaň

 

Dne 13. října 2011 se žáci 5., 6. a 7. tříd na naší škole zúčastnili preventivního programu „15 schodů prevence“.

Hned po pár minutách si děti všimly, že nejde o žádnou klasickou přednášku a „suché poučování“. Zhruba sedmdesáti minutami žáky provázeli dva sympatičtí pánové Šimon Pečenka a Josef Hejcman. Ti jim hned na úvod sehráli scénku podle skutečné události, kde si každé z dětí sáhlo do svědomí a zamyslelo se nad tím, jak zrádný je dnešní svět internetu. Žáci si v zápětí uvědomili, které informace by na internetu určitě uvádět neměli. Program dále pokračoval formou soutěže družstev, kde vystoupili zástupci z každé třídy. Úkolem dětí bylo dokončit či vyřešit řadu modelových situací. Touto zábavnou formou se žáci ve finále dověděli, které informace je důležité sdělit do telefonu, když voláme záchranku, jak poskytnout první pomoc, jak popsat pachatele apod. Myslím si, že každé z dětí si odneslo z tohoto programu spoustu potřebných informací a že byl pro všechny velkým přínosem.

                                              ZŠ Hranice

 

Dětský domov Senožaty . reportáž pro R1 Vysočina

 

https://www.youtube.com/watch?v=IQ3-jOp51YI

 

15 schodů prevence

Dne 5.10. se na naší škole konal program zaměřený na prevenci sociálně-patologických jevů - 15 schodů prevence. Programu se zúčastnila celá škola. Děti se dozvěděly nové informace z oblasti kyberšikany, prevence úrazů a další. Žáci se stali součástí programu a byli aktivně zapojeni do celého dění. Celý projekt je postaven tak, že proti sobě soutěží dvě družstva, která prokazují znalosti z oblasti prevence. Vítězné družstvo postupuje do krajského kola. Naší školu budou v krajském kole reprezentovat: E. Fišerová, K. Jílková, J. Ottis, C. Hladíková, T. Burdová, H. Hejlová, B. Proňková, N.Philippová a J. Liška. Vítěznému družstvu blahopřejeme a držíme palce v dalším kole. Tento program bude představen 17. října v Dobrém ránu na ČT. V jednotlivých vstupech budou prezentovány i fotografie z představení na naší škole, tak pokud budete mít čas, podívejte se.  ZŠ Duchcov

 

"15 SCHODŮ PREVENCE"

 

Tento pořad formou soutěžního programu dodal žákům 4. a 5. ročníku nové informace v oblasti zdravovědy a
prevence sociálně-patologických jevů
(internetové kriminality, šikany, stolkingu,...).
 Dvě družstva vybraná z přítomných žáků soutěžila formou praktických úkolů a otázek. Tím získal tento preventivní program na zajímavosti a žáci si v podstatě ani neuvědomili, že získávají nové informace.   ZŠ Vysoké Mýto

 

15 schodů prevence na ČT1

 


Kontakt

Šimon Pečenka

+420 775 315 389
+420 704 155 246